تماس با ما

 

مدیریت خبرگزاری

مدیرعامل: 66485656- 67612001-66470212 /beitmashali@iqna.ir

سردبیر:m.saboor2013@yahoo.com / 66485664-67612060

گروه فعالیت‌های قرآنی (فعالیت‌‌ها و مؤسسات قرآنی): 67612070 9821+ -sa.sadeghin@gmail.com

گروه معارف (اندیشه، حوزه و دانشگاه): 67612120 9821+m.iqna@yahoo.com

 

گروه اجتماعی (جامعه، سلامت و فضای مجازی): 67612080 9821+

گروه فرهنگی (ادب، هنر و جهاد و حماسه): 67612140 9821+

گروه سیاست و اقتصاد: 66485665 9821+/ 02167612110/ mbmojtaba@yahoo.com

گروه شعب استانی: 67612100 9821+

گروه عکس: 67612130 9821+

گروه زبان‌های خارجی: 66951166 9821+/ 02167612150 /rajabi737@yahoo.com

گروه بین‌الملل (فارسی): 66483618 9821+/ 02167612152/  rajabi737@yahoo.com

گروه بین‌الملل (عربی):67612160 9821+Arabic@iqna.ir

گروه بین‌الملل (انگلیسی):67612170 9821+english@iqna.ir

گروه بین‌الملل (فرانسه): 67612170 9821+ France@iqna.ir

گروه بین الملل (ترکی): 67612180 9821+ Turki@iqna.ir

گروه خبرنگاران افتخاری: 67612100 9821+ h.c1383@gmail.com

روابط عمومی: 02167612020/ info@iqna.ir

دورنگار : 66470212 9821+ - 66470213 9821+

نشانی: ایران، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، شماره 85
نشانی‌‌ اینترنتی www.iqna.ir - www.ikna.ir

 

مخاطب عزیز برای تماس با ایکنا می‌توانید صفحه ذیل را تکمیل کنید: